Georgia

Search - PhilSys

Prov.'l Civil Registration Month ginlunsyar sa Kabankalan

Ang selebrasyon ang may nga “PSA@10: Providing Efficient and Effective Civil Registration and Vital Statistics…