Georgia

Search - VP Sara Duterte

VP Sara Duterte takes oath, bares priorities

“Magkasama sana tayong bumangon bawat araw kasabay ang nag-aalab na pangako sa ating mga puso na mahal natin at…