Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Tagalog Features: Mga kaalaman tungkol sa ALS

Nais mo bang magbalik eskwela?

Ang ALS o ang Alternative Learning System ay isang alternatibong paraan o sistema na pagkatuto na naglalayong tulungan ang mga Out of School Youth and Adults (OSYA) na magpatuloy sa pag-aaral sa isang pamamaraan, oras at lugar na naaangkop sa kanilang kagustuhan.

Ito ay upang makamit nila ang kanilang layunin na mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay at maging isang produktibong tumutulong sa lipunan.

Sinu-sino ang maaring mag-enroll sa ALS?

- Mga gustong matutong sumulat, magbasa at magkwenta na may edad na 12 taong gulang pataas. (Basic Literacy Program)

- Hindi nakapagtapos ng Elementarya na may edad na 12 taong gulang pataas. (Elementary)

- Hindi nakapagtapos ng Junior High School na may edad 16 taong gulang pataas (Junior High School)

Anu-ano ang kailangang dalhin?

- Photocopy ng PSA/NSO Birth Certificate

- 2x2 Picture with name tag (white background)

Paraan ng pag-aaral sa ALS

  1. Remote Learning (Online/Synchronous/Asynchronous/Modular)
  2. Broadcast – DepEd TV
  3. Blended Learning – Pinagsamang paraan ng pagkatuto ng alim man sa option 1 at 2

Saan maaring mag-enroll?

Ang enrolment ay gagawin remotely. Hindi na kailangang pumunta sa paaralan. Maaari ninyong i-text ang mga Division Focal Persons na tutulong upang malaman kung paano makapag enroll sa ALS.

(EPS CLMD/PIA-NCR)

About the Author

Jimmyley Guzman

Information Officer III

NCR

Feedback / Comment

Get in touch