Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Suportahan si Juan sa NakakaBAZAAR: The Grand Nakakalocal Fair 2023

Ang mga micro, small, at medium-sized na enterprises (MSMEs) ang itunuturing na pundasyon at diwa ng atin ekonomiya. Sakop nila ang 99.6% ng negosyo sa Pilipinas at ang 60% ng trabaho, mapaserbisyo man, pagkain, retail, o distribusyon. Pinapalakas ng mga SME and pang-ekonomiyang aktibidad ng bansa at tumutulong sa patuloy na pagunlad. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating mga MSME, sinusuportahan rin natin ang pag-unlad ng ating mga kapwa Pilipino!

At ngayong Mayo 18 at 19, mayroon kang tyansa na suportahan ang ating Nakakalokal SMEs! Ang NakakaBAZAAR: the Grand Nakakalocal Fair ay inorganisa ng PhilSTAR Media Group sa ilalim ng Philippine STAR. Ito ay naglalayong makuha ang atensyon ng mamamayang Pilipino para suportahan ang mga MSMEs na kumakatawan sa ating kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlan sa mga produkto at serbisyong ibinibigay nila.

Mahahanap mo ang lahat sa Nakakalocal SMEs, mula sa mga pinakabagong trend hanggang sa pang-araw-araw na mahahalagang bagay. Ilulunsad ang fair ngayong araw, Mayo 18–19, mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. sa Music Hall, SM Mall of Asia.

Kung ikaw ay kasalukuyang nac-crave, para sa ‘yo ang food exhibits! Sa presyong abot kaya at mga promo, bisitihin at bumili sa mga SMEs na ito:

●     Good Sense (juice drinks),

●     Everyday coffee Roasters,

●     Osh! or Oh So Healthy (guilt-free snacking treats made from 100% real fruits),

●     Taters Entertainment Snack,

●     Nipa Brew Craft Beers,

●     Uman (100% plant-based, cholesterol free and trans fat free food)i,

●     Biba Cakes and Pastries,

●     Kakaw Galleon Artisan Chocolaterie,

●     Tita Em’s Homemade Products (Fruit Jams, Fruit curds and Gourmet in oil),

●     Dingras Empanadas (manually folded Empanadas in flaky crust with unique International flavors),

●     Isla Kapsule (​​Espresso and Capsule Bar),

●     Godel Chocolate (bean-to-bar chocolate), and

●     Sarbo or Siembre Agrarian Reform Beneficiaries Organization (quality banana chips)

Kung ikaw naman ay may planong tahakin ang daan patungong healthy lifestyle, mayroon ding mga produktong gawang Pinoy para sa ‘yo! Matutuklasan ang pinakamahusay na mga benepisyo sa mga exhibitor ng Health & Fitness:

●     LivClean

●     First for Men & First for Women

●     Abundance, Agri Tourism Farm

●     Clara Fragrances

●     ImmuniPlus Herbal Drink

Matatanghayan din ang mga kamangha-manghang pagtatanghal ng mga kilalang P-Pop group! Sa Mayo 18, guest features ang BGYO, BINI, at Alamat, at sa Mayo 19 naman, masisilayan sina Dione, Blvck Flowers, at Press Hit Play.

Kaya naman, wag mo ng palampasin! Mayroong libreng live concerts, mga business presentations, mga pagkakataong manalo ng papremyo, at iba pa!

Kung ikaw ay pupunta, siguraduhing protektahan ang iyong sarili sa COVID-19. Maaring magsuot ng face mask, dumistansya sa ibang tao, at kung masama ang iyong pakiramdam, manatili na lamang sa inyong bahay.

Walang mas nakakataba ng puso kaysa sa pag-suporta ng ating mga Nakakalocal na mga negsoyo. Sa paraang ito, mararanasan mo mismo ang ating kultura at masusulyapan kung paano ginamit ng mga Pilipinong negosyante ang ‘Filipino creativity and innovation’ laban sa mga dayuhang gawa. Tiyaking makapunta sa fair dahil ang pagsuporta sa ating mga MSMEs ay nangangahulugan din ng pagsuporta sa ating mga magsasaka at mga supplier.

The Philippine economy's micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) are regarded as its foundation and lifeblood. They account for 99.6% of all enterprises in the Philippines and 60% of all jobs, with businesses in food manufacturing, retail, distribution, and services. The economic activity of the nation is considerably boosted by these tiny firms, which help keep things moving forward. This means that by supporting our Philippine MSMEs, you are also supporting the progress of our fellow Filipinos!

You have the chance to support our Nakakalocal SMEs on May 18–19! The NakakaBAZAAR: the Grand Nakakalocal Fair, organized by the PhilSTAR Media Group under the Philippine STAR, seeks to draw attention to SMEs that best represent our culture, history, or identity in the products and services they provide. You can find everything at our Nakakalocal SMEs, from the newest trends to daily essentials.

The fair launches today, May 18–19, from 10 a.m. to 9 p.m. at the Music Hall, SM Mall of Asia.

You can satisfy your cravings at the food exhibits. At discounted prices and generous promos, beat the heat with amazing treats from these SMEs:

●     Good Sense (juice drinks),

●     Everyday coffee Roasters,

●     Osh! or Oh So Healthy (guilt-free snacking treats made from 100% real fruits),

●     Taters Entertainment Snack,

●     Nipa Brew Craft Beers,

●     Uman (100% plant-based, cholesterol free and trans fat free food)i,

●     Biba Cakes and Pastries,

●     Kakaw Galleon Artisan Chocolaterie,

●     Tita Em’s Homemade Products (Fruit Jams, Fruit curds and Gourmet in oil),

●     Dingras Empanadas (manually folded Empanadas in flaky crust with unique International flavors),

●     Isla Kapsule (​​Espresso and Capsule Bar),

●     Godel Chocolate (bean-to-bar chocolate), and

●     Sarbo or Siembre Agrarian Reform Beneficiaries Organization (quality banana chips)

You can also start or elevate your healthy lifestyle with pinoy-made products! You can discover the best benefits at the best prices offered by Health & Fitness exhibitors:

●     LivClean

●     First for Men & First for Women

●     Abundance, Agri Tourism Farm

●     Clara Fragrances

●     ImmuniPlus Herbal Drink

Amazing performances by well-known P-Pop groups will also be present. On May 18, BGYO, BINI, at Alamat, and on May 19, Dione, Blvck Flowers, and Press Hit Play, will be the guest features.

Don't miss free live concerts, business presentations, chances to win prizes, and much more!

If you intend to go, make sure to protect yourself from COVID-19 as well. Wear your face mask, keep your distance from other people, and stay home when you’re feeling sick.

Nothing is more heartwarming than supporting local businesses. By doing this, you're experiencing our culture firsthand and getting a glimpse of how Filipino entrepreneurs innovate to set themselves apart from foreign rivals. Make sure to stop by the fair because supporting our MSMEs also means supporting our neighborhood farmers and suppliers. (pia-ncr)

About the Author

Susan De Leon

Assistant Regional Head

National Capital Region

IO 3

Feedback / Comment

Get in touch