Georgia

Infographics

Talaang Ginto: Makata ng Taón 2023, bukás na sa mga lahok

  • Published on January 13, 2023
  • |

Talaang Ginto: Makata ng Taón 2023, bukás na sa mga lahok

MGA TUNTUNIN

1. Ang Talaang Gintô: Makata ng Taón ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng KWF na naglalayong pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilála sa mga batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tula.

2. Bukás ang timpalak sa lahat ng mga Pilipino—babae man o laláki—maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

3. Ang entring ipapása ay maaaring isang mahabang tula na may isang daan (100) o higit pang taludtod, o isang koleksiyon ng sampung (10) maiikling tula (10–12 taludtod) na may magkakaugnay na tema. Kinakailangang may pamagat ang ipapásang koleksiyon. Malayà ang paksâ ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan. Ang ipapásang mahabang tula o maiikling tula ay malayà (walang tugma at súkat). Maaari ding ialinsunod ang paksâ ng kalipunan ng mga tula sa tema ng Buwan ng Panitikan 2023: “Kultura ng Pagkakaisa: Pagpapaalab ng Pagkakaisa sa Pamamagitan ng Panitikan.”

4. Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin ng nalathala nang tula, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Ang sinumang mahúli at mapatunayang nagkasála ng pangongopya ay kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nitó sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Pára sa pagsusumite ng lahok, ilakip sa isang brown envelope ang sumusunod:    

  • apat (4) na kopya ng kompiyuterisadong lahok. Gagamitin ang font na Arial 12 pt, may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaprint sa short bond paper na may súkat na 8 ½ x 11 pulgada;
  • Kinakailangang magtataglay lámang ng sagisag-panulat (pen name) na kailanman ay hindi pa ginamit at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok;
  • Notaryo na nagpapatunay na orihinal at hindi pa nalalathala ang lahok;
  • Entri form (Sagutan, i-print at ilakip);
  • Curriculum vitae at/o bionote ng makata; at-
  • Isang 2×2 retrato ng kalahok.

6. Ipadalá ang lahok sa:
Lupon sa Talaang Ginto 2023
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Lungsod Maynila

7. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 14 Pebrero 2023, 5:00 nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite.

8. Magpapadala ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok.

9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000 (net) + titulong “Makata ng Taón 2023”, tropeo, at medalya;
Ikalawang gantimpala, PHP20,000.00 (net) at plake;
Ikatlong gantimpala, PHP15,000.00 (net) at plake

Ang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na mababago. Ang lahat ng mga natanggap na lahok ay hindi na ibabalik at angkin ng KWF ang unang opsiyon sa paglilimbag ng mga nagwaging akda.

Pára sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349 o mag-email sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph (KWF)
 

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch