Georgia

Infographics

Ang Baybayin

  • Published on April 21, 2023
  • |

Ang Baybayin

Ayon sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) ang Ang tamang tawag sa sinaunang alpabetong Pilipino ay “Baybayin” at hindi “Alibata”.

Ang Baybayin ay higit na nakatulong sa paghubog ng mga sinaunang anyo ng panitikan na hanggang ngayon ay nagiging gabay sa pagtataguyod ng KulturaNgPagkakaisa sa ating bansa.

Subaybayan ang mga aktibidad at programa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF); at Pambansang Lupon para sa Pagpapaunlad ng Aklat (National Book Development Board - Philippines).

Makiisa. Maging parte sa pagpapalakas ng #KulturaNgPagkakaisa sa pamamagitan ng Panitikan.

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch