Georgia

Infographics

Eid Al-Fitr

  • Published on April 22, 2023
  • |

Eid Al-Fitr

Eid Mubarak! 

Isang mapagpalang pagdiriwang para sa ating mga kapatid na Muslim. Nawa’y ating ipagpatuloy ang hakbangin para sa kapayapaan, pagkakaisa, at pagmamahal sa kapwa.

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch