Georgia

Infographics

Pagpupugay sa Manggagawang Filipino

  • Published on May 01, 2023
  • |

Pagpupugay sa Manggagawang Filipino

Para sa mga nag-aalay ng kanilang oras, lakas, at pawis para sa ikatataguyod ng pamilya at ng bayan. Pagsaludo sa lahat ng manggagawa sa loob at labas ng ating bansa!

Maligayang Araw ng mga Manggagawa!

Para sa aktibidad ng selebrasyon, bisitahin ang: https://www.facebook.com/laborandemployment

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch