Georgia

No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Bagu nga tourism branding para ta provinsya na Cagayan nelawan ngana

TUGUEGARAO CITY, Cagayan (PIA) - - Nepubliko ngana na Tourism Office na Cagayan provincial government (CTO) y bagu nga branding para ta turismo na provinsya, nga yaya ay mangagan ta “Endless Fun, Cagayan!”.

Segun kani Jenifer Junio-Baquiran, nga mangollu ta CTO, y kebalinan na bagu nga branding ay awat-tu adde na pagayaya anna palupagya nu melevu y interu Cagayan, megafu ta naakkasta ira nga lugar na, tuange ta naassingngo nga maka-makan, anna kerulay na Cagayano ira. 

Kavulun na launching na brand name y bagu nga brand logo gapa, nga napadday maggafu ta kolo-kolor na selyo na provinsya. I karuan paga nga partes na brand logo ay y lappaw na rosal, nuwang, Cagayan River, anna kweba ira nga masservi tu simbolo ira na Cagayan.

Negiddan taw nga aktibidad y launching na Cagayan Coffee Table Book anna tourism website (visitcagayan.ph), anna yuri official music video na Cagayan Tourism nu sitaw neyusa ngana yuri bagu nga branding. 

Turi ta programa na launching, nangiyawa ta mensahe si Cagayan Gov. Manuel Mamba, nu sitaw nepakanawag na y importansya na pakitratu ta nasyon ira ta sigiran na Cagayan, netallugaring ta China, megafu ta dakal y potensyal da nga mangitullu ta turismo anna ekonomiya na Cagayan. (JKC/PIA Region 2)

About the Author

Jan Karl Coballes

Regional Editor; Research and Development Officer; Tuguegarao City and Batanes Information Center Manager

Region 2

Ibanag. Writer. Researcher. Ethnographer. Ethno-historian. Graduate student focusing on linguistic and cultural anthropology.

Feedback / Comment

Get in touch