No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Tuloy-tuloy a benepisyo, impanamnama ti PhilHealth iti baet ti pannakasuspendir ti premium rate hike

BAGUIO CITY (PIA) -- Impanamnama ti PhilHealth ti tuloy-tuloy a panangipaay da iti benepisyo iti baet ti pannakasuspendir ti premium rate hike ken income ceiling ita a tawen 2023.
 
Kinumpirmar ni PhilHealth Corporate Communications Senior Manager Rey Baleña iti Laging Handa Public Briefing nga agtulnog da iti pammilin ni Presidente Ferdinand R. Marcos, Jr. para iti pannakasuspendir ti naituding kuma a panagngato ti kontribusyon iti PhilHealth. Kinuna ni Baleña a napapanawen laeng ti desisyon ti Presidente nangruna ta amin ket naapektaran iti COVID-19 pandemic.
 
"Despite the suspension, wala pong magiging epekto sa operations ng PhilHealth at wala ring magiging epekto sa overall implementation ng National Health Insurance Program," panangsigurado ti opisyal.
 
Kinunana a maituloy metlaeng ti pannakaipatungpal dagiti baro a benefit packages ita a 2023 ngem maaddaan laeng iti adjustments iti implementasyon dagitoy.
 
Maitunos iti PhilHealth Benefit Plan, karaman kadagiti maiyusuat ita a tawen ti Outpatient Benefit for Mental Health ken Outpatient Benefit for Severe Acute Malnutrition.
 
Kinunana nga agtultuloy metlaeng ti COVID-19 coverage ti PhilHealth manipud testing agingga iti pannaka-confine ti pasyente.

Pagsagsaganaan da metlaeng ti implementasyon ti Comprehensive Outpatient Benefit package a maipatungpal inton 2024.
 
"Ang aming commitment po ay patuloy na bigyan ng financial protection ang bawat Pilipino, ang bawat pasyente na mangangailangan po ng pagpapaospital. Ang commitment ng PhilHealth ay ipagpatuloy ang pagpapabuti ng benepisyo," kinuna na.
 
Impasigurado pay ni Baleña nga iti tuloy-tuloy a suporta dagiti miyembro babaen iti kontribusyon, subsidiya manipud iti nasyunal a gobyerno  ken pondo manipud iti  Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO)  ken Philippine Amusement and Gaming Corporation(PAGCOR) ket agbayag pay dagiti programa ti PhilHealth. (JDP/DEG-PIA CAR)

Ni PhilHealth Corporate Communications Senior Manager Rey Baleña iti Laging Handa Public Briefing, 04 Enero 2022. (Screen captured from FB live)

(Tagalog translation)

PhilHealth, tiniyak ang  patuloy na benepisyo  

BAGUIO CITY (PIA) -- Tiniyak ng PhilHealth ang patuloy na pagkakaloob nila ng benepisyo sa kabila ng pagsuspinde sa premium rate hike at income ceiling ngayong 2023.
 
Kinumpirma ni PhilHealth Corporate Communications Senior Manager Rey Baleña sa Laging Handa Public Briefing na tatalima sila sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. para sa pagsuspinde sa nakatakda sanang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth. Sinabi ni Baleña na napapanahon ang desisyon ng Pangulo lalo na at lahat ay apektado ng COVID-19 pandemic.
 
"Despite the suspension, wala pong magiging epekto sa operations ng PhilHealth at wala ring magiging epekto sa overall implementation ng National Health Insurance Program," pagtitiyak ng opisyal.
 
Sinabi nito na matutuloy din ang pagpapatupad sa mga bagong benefit packages ngayong 2023 ngunit magkakaroon lamang ng adjustments sa implementasyon ng mga ito.
 
Alinsunod sa PhilHealth Benefit Plan, kabilang sa mga ilulunsad ngayong taon ang Outpatient Benefit for Mental Health at Outpatient Benefit for Severe Acute Malnutrition.
 
Aniya, patuloy din ang COVID-19 coverage ng PhilHealth mula esting hanggang sa pagka-confine ng pasyente.
 
Pinaghahandaan din nila ang implementasyon ng Comprehensive Outpatient Benefit package na ipatutupad sa 2024.
 
"Ang aming commitment po ay patuloy na bigyan ng financial protection ang bawat Pilipino, ang bawat pasyente na mangangailangan po ng pagpapaospital. Ang commitment ng PhilHealth ay ipagpatuloy ang pagpapabuti ng benepisyo," aniya.
 
Siniguro pa ni Baleña na sa patuloy na pagsuporta ng mga miyembro sa pamamagitan ng kontribusyon, subsidiya mula sa nasyunal na gobyerno, at pondo mula sa PCSO at PAGCOR ay magtatagal ang mga programa ng PhilHealth. (JDP/DEG-PIA CAR)
 

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

Cordillera Administrative Region

Feedback / Comment

Get in touch