Georgia

Photos

PIA Puppet Theater nakisaya sa Einstein School for Kids Pajama Party

PIA Puppet Theater nakisaya sa Einstein School for Kids Pajama Party

Naghandog ng aliw at kasiyahan ang Philippine Information Agency Puppet Theater (PIA-PT) sa pamamagitan ng iba’t ibang musical numbers sa pajama party ng Einstein School for Kids na ginanap sa Centennial Park, Quezon City noong May 5, 2023.

Abangan ang mga susunod na puppet show ng PIA-PT sa ibang lugar sa Pilipinas.

Photos: Ramil DC Maningas 

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch