Georgia

Soundbites

Tagalog Soundbites: Gabay-Tahanan para sa mga Bata sa Panahon ng COVID

  • Published on July 04, 2022
  • |

Tagalog Soundbites: Gabay-Tahanan para sa mga Bata sa Panahon ng COVID

Stay Safe. Stay Home Kids! Alamin ang mga dapat gawin upang manatiling ligtas sa bahay ang mga bata ngayong panahon ng COVID-19 pandemic.

About the Author

Alice Sicat

Information Officer IV

Feedback / Comment

Get in touch