Soundbites

PIA ON AIR | Para sa pagkakapantay-pantay, iwagayway ang bandera

  • Published on June 30, 2023
  • |

PIA ON AIR | Para sa pagkakapantay-pantay, iwagayway ang bandera

Ngayong #PrideMonth, ating bigyang pugay ang mamamayan nating LGBTQIA+ na tumitindig sa mapanghamong kultura ng lipunan at patuloy na lumalaban para sa kalayaan, at pagkakapantay-pantay.

Suportahan natin ang panawagan ng pantay-pantay na pagkilala, karapatan sa malayang pagpapahayag, at proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. 

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch