Soundbites

PIA ON AIR | Ang Inflation sa kwento nina Eko at Miya

  • Published on November 15, 2023
  • |

PIA ON AIR | Ang Inflation sa kwento nina Eko at Miya

TUMATAAS BA ANG MGA PRESYO NG BILIHIN O BUMABABA ANG HALAGA NG PERA?

Alamin kung bakit nangyayari ito sa kwento nina Eko and Miya.
Ang INFLATION ay ang pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng dalawang magkaibang panahon.

Para karagdagang impormasyon sa ekonomiya, sundan ang: facebook.com/AmbisyonNatin2040 at facebook.com/NEDAhq.


About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch