Videos

Puting Baston: Simbolo ng Pag-asa

  • Published on August 11, 2023
  • |

Puting Baston: Simbolo ng Pag-asa

Ang Puting Baston ay isang instrumento upang mas magabayan ang edukasyon ng mga may kapansanan sa paningin. 

Ipagdiwang ang White Cane Safety Day sa Agosto 1 na may temang "Puting Baston: Gabay sa MATATAG na kinabukasan, Inklusibong Edukasyon at Pamayanan." 

Suportahan natin ang mga may kapansanan sa paningin at ang kanilang mga pamilya.


About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch