Georgia

Search - doh

Temprano nga 'prostate check' makaluwas sang kabuhi

Nahibaluan nga normal lamang ang pagdako sang prostate samtang nagaedad ang lalaki apang kinahanglan ini mausisa…

Dgte gets DOH’s Red Orchid Hall of Fame Award

Dgte gets DOH’s Red Orchid Hall of Fame Award