Georgia

Search - kwf

Kauna-unahang timpalak sa tulang senyas sinimulan ng Komisyon sa Wikang Filipino

Sinimulan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Timpalak sa Tulang Senyas, ang kauna-unahang patimpalak sa pagtula…