Search - safe

DOST ginhatagan igtalupangod ang pag-amlig sang blue economy sang pungsod

Kinahanglan nga maamligan ang bugana nga manggad sang kadagatan sang pungsod tungod ini ang may dako nga kontribusyon…

Dumaguete crime rate drops

Dumaguete crime rate drops